Vielse

Det aftales med vedkommen præst  på hvilket tidspunkt vielsen finder sted.

På rådhuset i bopælskommunen ( kvindens )  udstedes en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten afleveres til præsten i forbindelse med en samtale, hvor vielsens forløb og salmevalg aftales.

Se salmebogen online for samleforslag. Klik her.

Kirkelig velsignelseaf borgerligt indgået ægteskab Er I blevet viet på rådhuset, kan I få foretaget en kirkelig velsignelse af ægteskabet. Ritualet er store træk det samme som ved en vielse. Blot mangler spørgsmålet om man vil tage til ægte ( da man allerede er gift) og selve ægteskabserklæringen udelades af samme grund .

Det aftales med vedkommende præst på hvilket tidspunkt højtideligheden finder sted. Vielsesattesten afleveres til præsten ved samtalen, hvor højtidelighedens forløb gennemgås og salmevalget aftales. 

”Intro aften”

Komne brudepar inviteres til en intro aften i 2013 18. april , hvor parrene bliver forberedt på, hvad der sker i kirken under vielsen/velsignelsen. Vi gør det meget konkret idet vi inviterer et gift par til at agere brudepar og øvrige er familie. Bruden og hendes far gør deres entre under postludium, som organisten forinden har introduceret. Dernæst fortæller præsterne på skift om salmer og vielsen/velsignelsen og brudeparret illustrer, hvad man skal gøre undervejs.

Efter ost/kiks og te/kaffe er der et lille oplæg om at leve sammen med forskellige sprog – en intro til Gary Chapmans bog ” Kærlighedens fem sprog”. 

 

”Ægteskabskursus for nygifte” 2. november 2013. Program følger.

Som opfølgning på ”intro aften” tilbyder vi hvert andet år, alle par der er blevet gift inden for de sidste 3 år, et ægteskabskursus.

Ægteskabskursus er for alle, der gerne vil og har lyst til par-livet. Altså helt almindelig par med helt almindelig hverdags problemer.

Kirken tør arbejde med det, som vi alle er optaget af, nemlig samlivet.

Det er i hverdagslivet, hvor f.eks. problemer med sexlivet, bleskift, arbejdsfordeling opstår. Hvad gør vi ved det?

Vi vil som kirke gerne være med til at give de bedste redskaber og rammer for et godt samliv, derfor har vi valgt at i talesætte det gennem oplæg fra professionelle, små samtaler cases parrene indbyrdes og god forplejning.

Vi ønsker at bruge ressourcer på det i håb om, at alle par må få en god begyndelse.