Md. Prædiken

13. søndag efter trinitatis Snejbjerg Høstgudstjeneste v. Mona Kjær Nielsen

3 mos. 19,1-2,9; Gal. 2,16-21; Luk. 10,23-37 

Ikke plukke ren

Nu kan man spørge sig selv, hvad har dagens tekster med høstfest at gøre? Ikke så meget, tekstrækkerne er ikke placeret efter, hvornår vi tilrettelægger høstfest. Men dog, så nævner teksten faktisk noget.

Den siger: Når I høster kornet, må du ikke høst helt ud til kanten af din mark,… og du må ikke plukke ren, og nedfaldne druer må du ikke samle op….- det skal komme den trængende til gode.

Det er jeg meget godt tilfreds med, at der står. Da jeg ikke har så mange bær, kan jeg let have den tanke, at jeg skal have alt med. Men så tænker jeg på citatet her og har fred med, at der også skal være til fuglene! Og det letter mit arbejde. - Nu er det ikke så fromt en tanke, så det kan I ikke bruge til noget, men så har jeg sagt noget om høstJ

 

I skal være hellig for jeg er hellig, sådan begynder undervisningen til i dag. Gud er hellig, hvad betyder det?

Vi omtaler tit Gud som kærlig, og så tænker vi på en god far der tager barnet op på skødet og trøster det.

Ordet hellig bruger vi ikke så meget i vort sprogbrug. Dog så kan vi sige: det var ’et helligt sted’ eller ’et helligt øjeblik’. Så betyder det noget med, at vi oplevede noget unikt, noget ophøjet, noget der rørte os, så vi for et øjeblik var i en anden verden. Det der er helligt for os, tåler vi ikke, at andre gør grin med, da det er vigtigt for os.

Gud er hellig, siger teksten. Han er også skaberen og forløseren. Han er den, som kan give helhed og frelse i menneskets liv. Derfor er Gud ophøjet, unik og urørlig. Den der kommer ind i hans nærhed vil opleve det som et helligt øjeblik, for Gud er hellig.

 

Og Gud vil, at som han er hellig, skal vi også være hellige!

I skal være hellige, for jeg, Herren jeres Gud, er hellig.

Og som svar på, hvordan det skal ske, gennemgås de 10 bud, med tolkninger og ekstra bud:

1. Du må ikke have andre guder end mig – det siges faktisk 5 gange i teksten, dog omskrevet så det lyder: Jeg er Herren jeres Gud eller Jeg er Herren.

2. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn = I må ikke sværge falsk ved mit navn, så du vanhelliger din Guds navn

Det 3 og 6 bud bliver dog ikke nævnt

5. Du må ikke begå drab = du må ikke stræbe din næste efter livet.

7. Du må ikke stjæle = I må ikke stjæle.

4: Ære din far og din mor + 8. Du må ikke vidne falsk mod din næste = I må ikke lyve, og I må ikke bedrage jeres landsmænd, ikke løbe med sladder.

9-10: Du må ikke begære din næstes hus – hustru, træl, okse.. = I må ikke øve uret i retssager, tage parti…

 

Det GT-lige bud på, hvordan vi skal blive hellige er altså, at vi skal holde budene. Men vi kan ikke holde budene, det magter vi ikke. Hvor gerne vi end ville det, så overtræder vi dem igen og igen.

Buddene kan være en hjælp for os til at leve ret med Gud og hinanden, men var det den eneste måde for os at blive hellige på, ja så ville det ikke være muligt for os. Tværtimod ville det blive nederlag på nederlag.

 

Den eneste som kan gøre os hellige, er ham som er Hellig: Gud.

Vi kan ikke blive det i egen kraft! Heller ikke selvom om vi har de 10 bud, og tolkninger og andre bud, som hjælper os at holde de 10 bud. Sådan som vi hørte det i det GT-lige læsning til i dag.

Hvordan skal vi så blive hellige?

Svaret får vi i den anden læsning fra Gal. 2.

menneske kan ikke gøres retfærdigt af lovgerninger, kun ved tro på Jesus Kristus.

 

Loven viste mig, at jeg ikke kan bruge den, som vej til frelse. Loven kræver 100 % overholdelse og den eneste der kan det, er den Hellige Gud.  Loven, som skulle hjælpe mig til et ret liv, viste i stedet for min ufuldkommenhed!

Vores manglende lovoverholdelse adskiller os fra Gud, vi kan også kalde overtrædelse af budene for synd. Synden skiller os fra den hellige Gud, som ønsker at gøre os hellige, så vi kan have fællesskab med ham.

Heldigvis har Gud ikke ladt os i stikken. Han havde allerede fra tidernes morgen en frelses-plan for os, hvis vi skulle vende os bort fra ham. Han sagde til slangen, da han drev den ud af paradiset: En dags skal kvindes afkom knuse dit hoved.

Mange, mange år senere fødte Maria Gud i Jesus Kristus, han er derfor, som den eneste menneske uden synd. Han er Hellig, og kan som den hellige dø stedfortrædende for os syndere.

Og det var det han gjorde!

Da Jesus døde på korset knuste han slangens hoved, tilintetgjorde djævelens magt, således at den, som tror på ham og som bringes til dåb bliver med dåbens vand på hovedet korsfæstet sammen Jesus, og synden dør i mennesket. Jesus er blevet vores mellemmand mellem os og Gud.

Kristus blev ikke i graven, da han døde for vores synder. Gud oprejste ham fra de døde til evigt liv hos sig. Således skal vi også opstå af dåbens vand, renset fra vores synder og retfærdiggjort i Kristus død og opstandelse og dermed helliggjort.

 

Vi er kaldet til at leve i opstandelseslyset

For den døbte begynder et nyt liv i Kristus. Vi skal ikke gøre noget for at arve evigt liv, loven frelser os ikke. Vi er frikøbt fra lovens forbandelse som siger, du skal gøre sådan og sådan, velvidende at det magter vi ikke. Vi er helliget i Kristus Jesus til at gøre gode gerninger, ikke fordi de skal frelse os, men fordi Kristi kærlighed bor i os.

 

Se dette var disciplene ved at få øjnene op for, og derfor siger Jesus også i dagens tekst: Salige er de øjne, som ser det I ser.

Men en lovkyndiges som hører Jesus tale således, kan ikke slippe loven, og stiller derfor spørgsmålet: Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Jesus svarer ham: Hvad står der i loven? Han svarer: Du skal elske Herren din Gud og din næste som dig selv.

Godt, siger Jesus, gør så det! Vi ved, det har vi lige lært, at ved egen kraft – lovoverholdelse, kan vi det ikke, hvordan så?

Ved Kristi kærlighed, han kan forvandle os, så vi kan elske Gud og vor næste.

Hvordan virker det? Ja egentlig som en forelskelse. Det nye liv i Kristus siger: Her er jeg, tag og brug mig, lad mig tjene dig Jesus. Hvad kan jeg gøre for dig? Og man er selvopofrende for at gøre godt mod Gud og næsten. Men som med enhver forelskelse, så er den kun i en kort tid, og det bliver hverdag! Den iver vi brændte med, da vi havde lært Guds kærlighed at kende til os blegner alt for hurtigt, og vi oplever, at det ikke er så let at elske.

 

Præsten og levitten gik forbi, de skulle gøre tjeneste i templet, så de kunne ikke røre ved en uren, dvs. en som havde blod på sig, som måske var død. De ville ifølge loven gøre sig selv urene, ved at røre ved ham. De mente derfor, at det var en større tjeneste at gå forbi, hvilket de så gjorde.

Samaritaneren, som var af anden etnisk herkomst, og som man ikke kunne forvente hjælp af, så et menneske i nød. Gud kaldte gennem den syge på samaritaneren, så han kunne lære Guds forvandlende kærlighed at kende. På den måde blev de begge redskaber for Gud til at elske Gud og næsten.

 

Det er en barsk læring Jesus giver os i dag, du frelses ikke ved at gøre gode gerninger! Det synes umiddelbart lettest, men i praksis ved vi, at det er umuligt. Ja i teorien ville vi anse det for langt mere sandsynligt, at blive frelst ved at gøre gode gerninger, end ved at tro på Jesu død og opstandelse for os. Men det er ikke virkeligheden!

Det er kun ved tro på Jesus Kristus, at vi frelses – og helliges.

Derfor er det nye liv i Kristus, heller ikke noget vi kan præstere, men noget som Gud vil forvandle os til, hvis vi vedvarende lade os møde af hans kærlighed, så hører vi kaldet til at tjene ham og næsten.

 

Hvis der skal knyttes en link til høstfest i dag, da kan det være,

at Gud, der i sin barmhjertighed møder os med sin kærlighed i Jesus Kristus, kalder dig til at se din næstes nød. Så du ikke ikke høster ud til kanten og ikke plukker druen ren, ikke fordi buddet siger det, men fordi du har mødt Guds kærlighed.

Bøn: Kære Gud vi takker dig, fordi du er hellig, og at du ønsker at hellige os i din søn Jesus Kristus. Hjælp os til at tro på ham, og fyld os med din kærlighed, så vi ønsker at tjene dig og vor næste. Amen.