Kirkelige handlinger

Ønsker du en kirkelig handling ( dåb, bryllup, begravelse ) kan du henvende dig til den præst, du ønsker skal foretage handlingen, eller til kirkekontoret. De kirkelige handlinger i ugen foretages sædvanligvis af den præst, der har den kommende søndags gudstjeneste.

klik her for at finde adresseoplysninger på præster og kirkekontor. 

klik her for at se gudstjensteliste. 

 

 

Koncerter

Se mere om vores to koncerter i efteråret her

Tirsdag d. 26. september kl. 19.30: Koncert med violinisten og bysbarnet Louise Gorm og hendes strygerkvartet.

Torsdag d. 23. november kl. 19.30: Julekoncert med de to sangere Ole Jørgensen og Mette Jacobsen og deres pianist Rasmus Steenberg. Et fint blandet repertoire af julens sange og salmer med et rytmisk præg

Billeder