Kirkelige handlinger

Ønsker du en kirkelig handling ( dåb, bryllup, begravelse ) kan du henvende dig til den præst, du ønsker skal foretage handlingen, eller til kirkekontoret. De kirkelige handlinger i ugen foretages sædvanligvis af den præst, der har den kommende søndags gudstjeneste.

klik her for at finde adresseoplysninger på præster og kirkekontor. 

klik her for at se gudstjensteliste.