Gudstjeneste liste

 

DECEMBER        
3. 10:30 JCK 1. s. i advent Luk. 4,16-30
7. 19:00 JCK NB: Torsdag Aftensang jul
10. 10:30 JCK 2. s. i advent Matt. 25, 1-13
12. 14:30 JCK NB: Tirsdag Gudstjeneste på Rosenlund
17. 10:30 MKN 3. s. i advent Luk. 1, 67-80
24. 10:30 MKN NB: Søndag Gudstjeneste på Rosenlund
24. 12:00 JCK Juleaften Johs. 3,25-36/Luk.2,1-14 eller Mat. 1,18-25
24. 13:15 MKN Juleaften Johs. 3,25-36/Luk.2,1-14 eller Mat. 1,18-25
24. 14:30 MKN Juleaften Johs. 3,25-36/Luk.2,1-14 eller Mat. 1,18-25
24. 15:45 MKN Juleaften Johs. 3,25-36/Luk.2,1-14 eller Mat. 1,18-25
25. 10:30 JCK Juledag Johs. 1,1-14
31. 10:30 HCB Julesøndag Matt. 2,13-23
         
JCK: Jens Christian Kirk  ¤  MKN: Mona Kjær Nielsen  ¤ HCB: Hans Christian Borup

 

JANUAR        
1. 16:00 MKN Nytårsdag Matt. 6,5-13
7. 10:30 GL 1. s. e. Helligtrekonger Mark. 10,13-16
9. 14:30 JCK NB: Tirsdag Gudstjeneste på Rosenlund
10. 19:30 JCK NB: Onsdag Bedemøde
14. 10:30 JCK 2. s. e. Helligtrekonger Joh. 4,5-26
16. 17:15 JCK NB: Tirsdag Juniorgudstjeneste
21. 10:30 JCK Sidste s. e. Helligtrekonger Joh. 12,23-33
23. 14:30 JCK NB: Tirsdag Gudstjeneste på Rosenlund
25. 17:15 jck NB: Torsdag Spagettigudstjeneste
28. 10:30 JCK Septuagesima Matt. 25,14-30
         
JCK: Jens Christian Kirk  ¤  MKN: Mona Kjær Nielsen  ¤ GL: Gotfred Larsen

 

FEBRUAR        
4. 10:30 MKN Seksagesima Mark. 4,26-32
6. 14:30 MKN NB: Tirsdag Gudstjeneste på Rosenlund
11. 10:30 MKN Fastelavn Luk. 18,31-43
18. 10:30 JCK 1. s. i fastelavn Luk. 22,24-32
20 14:30 MKN NB: Tirsdag Gudstjeneste på Rosenlund
22. 17:15 MKN NB: Torsdag Spagettigudstjeneste
25. 10:30 MKN 2. s. i fastelavn Mark. 9,14-29
         
JCK: Jens Christian Kirk  ¤  MKN: Mona Kjær Nielsen