Gudstjeneste forløb

Gudstjenestens sædvanlige forløb

 ( Ved frimesser eller børne- og familie gudstjenester kan der være tale om et anderledes forløb)  

Klokkeringning og bedeslag 

Præludium  Indgangsbøn  og indgangssalme 

Hilsen Præsten: Herren være med jer. Menigheden: Og Herren være med dig. 

Indledningskollekt (kollekt= fællesbøn) 

Læsning fra Det gamle testamente. Menigheden står op. 

Salme 

Læsning fra Det nye Testamente. Menigheden står op. 

Trosbekendelsen synges stående.(findes på sidste side i salmebogen Hvis der er dåb, finder den sted her. Handlingen indledes med en kort salme eller enkeltvers. Når præsten indleder læsning af dåbsbefalingen med ordene: Således taler vor Herre Jesus Kristus ..... rejser menigheden sig og forbliver stående til og med der er bedt Fadervor.  Salme eller enkeltvers afrunder dåbshandlingen.  

Salme  

Prædiken Når præsten påbegynder evangelielæsningen med: Dette hellige evangelium..... rejser menigheden sig og svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab. Menigheden bliver stående under evangelielæsningen. Herefter følger prædiken, kirkebøn og den apostolske velsignelse. Menigheden modtager velsignelsen stående. 

Salme

Nadver   Præsten: Opløft jeres hjerter til Herren!Lad os prise hans navn!Vi takker og lover....Menigheden: Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige. Himlen og jorden er fuld af din herlighed.Hosianna i det højeste.Præsten: Velsignet være han, som kommer i Herrens navn.Menigheden: Hosianna i det højeste -O du Guds Lam!med korsets skam,du bar al verdens synder,derfra al trøst begynder;miskundeligforbarm du dig!Bøn og fadervor.        .Indstiftelsesord, hvorunder menigheden rejser sigUddeling (Herunder kan synges fællessalme eller kirkekoret kan synge) 

Kollekt. Aronitisk velsignelse, hvorunder menigheden står op og svarer med trefoldigt amen. 

Udgangssalme, udgangsbøn og postludium. 

Praktiske oplysninger:  Børn er meget velkomne i Snejbjerg kirke.Der er kirketasker og tegnemapper nederst i Kirken, som man gerne må låne. Der er lejlighedsvis forkyndende aktiviteter i Kirkely for børnene under prædikenen. 

I dåbsværelset (våbenhuset mod nord), er det via  højtalerforbindelse muligt at følge med i gudstjenesten. 

Foto- og videooptagelse må finde sted under ind- og udgang. Ved dåb må hver familie tage to billeder ved døbefonten.Man er velkommen til at fotografere i kirken efter gudstjenesten.