Dåb

 

Dåben finder sted ved en gudstjeneste på en søndag eller anden helligdag.  Inden dåben finder der en samtale sted mellem dåbsforældrene og præsten. Ved samtalen om dåben gennemgås dåbshandlingens forløb og forældrene oplyser barnets navn og faddernes navne og adresser.  

Hvis der er fare for et ikke-døbt barns liv, kan det døbes af en præst eller af en anden. Det kaldes en nøddåb eller hjemmedåb. Senere kan der holdes en fremstilling i kirken.